Ultraljud

Det finns många användningsområden för ultraljud inom modern tandvård: Scaling, ortograd såväl som retrograd endodonti och avlägsnande av protetik är några av dem. Unident har ett stort utbud av såväl apparater som tillbehör för de olika användningsområdena från de välkända tillverkarna EMS och Acteon, både med konventionell ultraljudsteknik och piezoelektronik.