Unidents kursvillkor

Villkor vid kursanmälan, nedan specifierade:

Anmälan
Efter registrerad anmälan får du en bekräftelse på kurssidan samt via mail till den mailadress du angivit, därmed är din anmälan bindande. Genom din registrering accepterar du Unidents kursvillkor.

Bekräftelse och fakturering
Unident skickar ut kursbekräftelse och faktura. Meddela oss via telefon eller e-post om du inte fått någon bekräftelse efter anmälan.

Kursavgift och betalning
Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med de villkor som anges i den kursspecifika informationen. Vid utebliven eller försenad betalning äger vi rätt att debitera avgifter och dröjsmålsränta enligt lag.

Inställd kurs
Unident förbehåller sig rätten att ställa in en kurs i händelse av t ex sjukdom, för få anmälningar eller händelser som ligger utanför vår kontroll (Force majeure) och i detta fall återbetalas 100% av ev. inbetald kursavgift.

Avbokning
Avbokning av kurs måste ske skriftligen.

  • Vid avbokning mer än 30 dagar före evenemanget debiteras en avgift på 10% av kurskostnaden.
  • Vid avbokning 7-30 dagar före evenemanget debiteras 50% av kurskostnaden.
  • Vid avbokning senare än 6 dagar före evenemanget alt. uteblivande debiteras hela kurskostnaden.

Om kursanmälaren själv är förhindrad att delta går det att överlåta deltagandet till annan person på kliniken. Namn och mobilnummer på personen i fråga skall då meddelas till Unident via telefon eller e-post senast 3 dagar före kursstart.

Vid gratisevent tar vi ut en no-show avgift på 400 kr om inte avbokning skett senast 24 timmar före eventet.