Biomaterial

Över 10 miljoner patienter världen över, har framgångsrikt behandlats med Geistich Bio-Oss. Geistlich Bio-Oss är väldigt likt det humana benet i sin struktur och kemiska uppbyggnad. Dessa unika egenskaper skapar goda förutsättningar för ben att bildas. Geistlich Bio-Oss partiklarna blir en integrerad del av det nybildade benet och bidrar till att bevara volymen över tid.