Bedövning

Med Wand bedövning uppnår ni de viktigaste målen med er verksamhet - att få nöjda patienter. Med Wand undviks bedövningskänslan i läppar, tunga och kinder för patienten. Över 1500 kliniker i Skandinavien använder redan Wand och bedövningen används även i utbildningen på tandläkarhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Århus, Umeå och Bergen.