3M™ Clarity™ Aligners - Advanced Tx Design från början till slut.

Vi presenterar 3M™ Clarity™ Aligners Flex + Force, två unika tandskenematerial som fungerar i ett integrerat arbetsflöde för att skräddarsy dina patienters behandling.

Ge din praktik möjligheten att välja. Ingen patient är den andra lik. Med ett flermaterialssystem för tandskenor kan du välja hur behandlingen skall påbörjas, anpassas och avslutas.

3M Clarity lanseras i Sverige under hösten 2023!

3M™ Clarity™ Aligners Flex

Flexibelt material i 5 lager

Välj Clarity Aligners Flex först om du använder en trådsekvenseringsmetod

Rekommenderas för rotation och proklination, när den används i Tx Design med två material

3M™ Clarity™ Aligners Force

Styvt material som långtidstestats

Välj Clarity Aligners Force först om du använder en metod baserad på segmentell mekanik

Rekommenderas för expansion, vridmoment, sekventiell kroppsrörelse och segmentell inträngning när den används i Tx Design med två material

Lås upp fler alternativ.

Med materialval, sömlös växling mellan två kompletterande tandskenematerial – allt i ett enda system.

3M™ Clarity™ Aligners Flex + Force: Flera material, flera behandlingsalternativ.

Läs mer på 3M

Avancerad Tx Design.

Den egenutvecklade sampolymertekniken med 5 lager i Clarity Aligners Flex-materialet fungerar som en flexiblare tråd jämfört med det äldre Clarity Aligners Force-materialet. Varje material uppvisar olika fördelar – och det är det som är det fina med systemet.

Lär dig fördelarna med 5-lagersteknik:

Läs mer på 3M

Sömlös digital konstruktion.

Med 3M™ Oral Care Portal och 3M™ Tx Designer kan du få ut det mesta av din Tx Design i två material.

Samordnar ortodontiska mål:

Läs mer på 3M

Få återkoppling direkt från källan: dina kolleger.

Flexibel användning.

En läkare förklarar att hon vanligen använder 3M™ Clarity™ Aligners Flex-materialet först. Lyssna till varför hon tycker att det är det mest effektiva.

Ledande med kraft.

Denna läkare börjar med materialet 3M™ Clarity™ Aligners Force för att påbörja en behandlingsplan.

Dessa läkare bytte till 3M™ Clarity™ Aligners.

Lyssna till hur de bestämde sig – och varför de rekommenderar att du också skall byta.

3M™ Clarity™ Aligners Flex: Innovation genom 3M:s expertis och teknik.

Filmtjocklek.

Clarity Aligners Flex: tunnare men ändå hållbar.

Egenutvecklad materialblandning i 5 lager.

De yttre lagren är beständiga mot missfärgning och repning

• De inre lagren ger flexibilitet och elasticitet

 Den övergripande strukturen ger hållbarhet även om den är tunnare

Elasticitetsmodul (GPa)

Flexibilitet på två nivåer.