Autoklav

Autoklaver som garanterar en effektiv och tillförlitlig rengöringsprocess med högsta patientsäkerhet, allt enligt gällande riktlinjer.

Diskdesinfektor

Tethys diskdesinfektorer med automatisk instrumentrengöring och enastående nivåer av desinfektion, samtidigt som de eliminerar brister eller fel i proceduren.

Ultraljudsbad

Kompakta och smidiga ultraljudsbad som passar alla arbetsytor.

Smörjning- och rengöring

Allt du behöver för perfekt rengöring, smörjning och desinficering av dina hand-och vinkelstycken.

Vill du ha rådgivning?

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Maskinrum

Ett välfungerande maskinrum är A och O på kliniken. Utan en fungerande utrustning, samt teknisk support på den, blir det lätt stopp i verksamheten. Hos oss hittar du kompressorer, sugmotorer med inbyggd amalgamavskiljare och mycket mer.

Kontakta oss här

Turbiner, hand-och vinkelstycken

I vår webbshop hittar du ett brett sortiment av hållbara och starka instrument som bidrar till effektiva behandlingar. Turbiner, hand- & vinkelstycken av högsta kvalitet samt alla tillhörande spetsar.

Gå till webshop

Belysning på kliniken

Vi har belysning med stora valmöjligheter för positionering och ljusinställning. Unit- alt. takmontage samt med eller utan rörelsefri sensor för av- och påslag. Designade för att kunna återskapa ett så naturligt dagsljus som möjligt på din arbetsplats.

Kontakta oss här