Artilabs

- ett fullservice tandtekniskt lab

Fullservicelaboratoriet Artilabs ligger i Västerås och har 18 anställda. Labbet är beläget i nya fräscha lokaler och är utrustat med senaste tekniken.

Med specialkompetens som motsvarar kundens behov

Artilabs tandtekniker har olika bakgrund och olika specialkompetenser för att motsvara kundens behov. De anställdas kompetens är grundstenen i bolagets framtid och är något som ständigt utvecklas tillsammans med önskemål från marknaden. Rekrytering sker inom såväl logistik som på teknikersidan för att säkerställa kvalité i alla led.