Tandteknik

Unident Lab
- digital tandteknik

På vårt lab i Västerås har vi producerat digital tandteknik i snart 10 år och varje vecka levererar vi nya tänder till över 300 patienter. Kron & bro, bettskenor, implantat och mycket mer. Vi har 18 personer som ser till att varje arbete som lämnar labbet håller hög kvalitet och eststik.

Artilabs - fullservice laboratorium

Artilabs är ett fullservicelaboratorium som ligger i Västerås och har 18 anställda. Artilabs tandtekniker har olika bakgrund och olika specialkompetenser för att motsvara kundens behov. De anställdas kompetens är grundstenen i bolagets framtid och är något som ständigt utvecklas tillsammans med önskemål från marknaden. Rekrytering sker inom såväl logistik som på teknikersidan för att säkerställa kvalité i alla led. Labbet är beläget i nya fräscha lokaler och är utrustat med senaste tekniken.

Producera din egen tandteknik

PrograMill One från IvoclarDigital är den minsta och smartaste 5-axliga fräsmaskinen i hela världen. Den kombinerar industriell produktionskvalitet med hög precision och modern design. En superlösning för dig som vill producera dina egna kronor och broar.

Kontakta oss på tel 0346-73 24 00 för mer information om PrograMill One Ivoclar.