Röntgen & Bildtagning

I 25 år har vi drivit den digitala utvecklingen. Redan på 90-talet lanserade Unident digital röntgen för tandvården i Sverige. Efter installation och underhåll av mer än 7 500 behandlingsrum och på 11 av Sveriges landsting kan vi nog påstå att vi är det dentalföretag med allra längst erfarenhet i branschen av just digital röntgen, en erfarenhet som vi gärna delar med oss av!

Intraoral röntgen

Panorama & CBCT

Bildprogram Onepix

Extraoral kamera

Intraroal kamera

IT på kliniken

2D eller 3D - Det beror på klinikens behov

En panoramaröntgen är en ekonomiskt bra investering för kliniker som har behovet. Vanligen tjänar man in investeringen redan i första ledet då man kan ta betalt för undersökningen. Kliniken bör planera med ett utrymme av ca 1,5x1,5 meter för att kunna utföra panoramaröntgen. Maskinen kräver oftast mindre utrymme, men man ska tänka på att det i de flesta fall även ska in en dator, en patient och en operatör på utrymmet.

Onepix bildprogram

- utvecklat för tandvården

Med Onepix samlar ni alla röntgen- och kameraprodukter i ett och samma bildprogram - på alla orter, om ni har en större verksamhet. Ska bilddatabasen delas mellan flera kliniker? Inga problem - flera klinikkedjor och hälften av den offentliga tandvården i Sverige arbetar idag med delad åtkomst i Onepix.