Miljö-och kvalitetscertifiering

Unidents Miljöledningssystem har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 14001:2015

Unidents Kvalitetsledningssystem har granskats av Intertek Certification AB och är i överensstämmelse med kraven i:
SS-EN ISO 9001:2015
SS-EN ISO 13485:2012

Unidents Kvalitetsledningssystem har granskats av Intertek Notified Body AB
och är i överensstämmelse med kraven i:
EC Certificate
Full Quality Assurance System
Directive 93/42/EEC on Medical Devices, Annex II

Ledningssystemet omfattar:
Konstruktion och utveckling, försäljning och service av medicintekniska utrustningar och produkter inom dentalbranschen.

Miljö- och kvalitetspolicy

I vår miljö- och kvalitetspolicy beskriver vi hur vi arbetar för att uppfylla kraven i standarderna och ständigt förbättra vår verksamhet.

Ladda hem policyn här