Integritetspolicy

Vår största tillgång är det förtroende som befintliga och potentiella kunder visar oss. Detta förtroende utgör grunden för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och däribland integritet.

Vi upprätthåller integritetsskyddet för befintliga och potentiella kunders företagsinformation och personuppgifter genom att behandla den data som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. I alla sammanhang där företagsinformation, personuppgifter eller annan viktig information sparas och hanteras av Unident eller av någon annan för Unident:s räkning, vidtas alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda denna från irrelevant användning, obehörig åtkomst, oavsiktlig vidarespridning, felaktig ändring eller förstörelse.

Läs mer om vår behandling av företagsinformation och personuppgifter här.